สาระน่ารู้เรื่องสายตา, เลนส์โปรเกสซีฟ

สายตายาวตามอายุ (Presbyope)

Presbyopia (สายตายาวตามอายุ)

พบได้ในคนส่วนใหญ่ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ซึ่งเกิดจากความยืดหยุ่นของเลนส์ตาลดลง ทำให้การโฟกัสภาพในระยะใกล้ลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้การอ่านหนังสือเริ่มไม่ชัด

สายตายาวตามอายุสามารถเกิดร่วมกับผู้ที่มีภาวะสายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง โดยมีอาการดังต่อไปนี้:

1. ในคนที่สายตาปกติ เมื่ออายุ 40 ปี ขึ้นไป

  • มองไกลจะยังชัดเจน แต่ขณะมองใกล้เพื่ออ่านหนังสือ ตัวอักษรเริ่มไม่คม

2. คนที่มีภาวะสายตายาวโดยกำเนิด เมื่ออายุ 40 ปี ขึ้นไป

  • มองไกลได้แต่ภาพไม่คม และขณะมองใกล้เพื่ออ่านหนังสือ ตัวอักษรไม่คมชัด ซึ่งการอ่าน หนังสือจะมีปัญหามากกว่าคนที่สายตาสั้นและคนที่สายตาปกติ

3. คนที่มีภาวะสายตาสั้นเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป

  • มองไกลต้องใส่แว่นขณะมองใกล้จะเริ่มมองลอดผ่านแว่นหรือยกแว่นขึ้นเพื่ออ่านหนังสือ

หากคุณเริ่มมีอาการเห็นภาพไม่ชัด โอคูระขอแนะนำให้ปรึกษานักทัศนมาตร เพื่อดูแลอาการสายตาให้คุณใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นค่ะ

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————-

 

ติดต่อปรึกษาตรวจวัดสายตากับโอคูระ | มิติใหม่ของร้านแว่นตา พร้อมบริการแบบส่วนตัว T : 02-645-0192 l M : 081-611-6823 l Line : @occura l FB / IG : occuravision

100/74 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320