service-eye-examination-1920-1080

บริการดูแลสายตาที่หลากหลาย

โอคูระเข้าใจถึงความต้องการทางสายตาที่แตกต่างของแต่ละบุคคล
ร้านแว่นตาของเราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งบริการตรวจวัดสายตา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล และมอบการดูแลที่เหนือกว่าเพื่อสายตาของคุณ
โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เลนส์โปรเกรสซีฟ

(Progressive Lens)

เลนส์โปรเกรสซีฟ (Progressive Lens)
เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะ
สายตายาวตามช่วงอายุ (Presbyope)

เลนส์ชั้นเดียว

 

(Single Vision)

เลนส์ชั้นเดียว (Single Vision)
เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะสายตาสั้น
หรือสายตายาว และสายตาเอียง

prescription sunglasses

แว่นสายตากันแดด
(Prescription
Sunglasses)

ปกป้องดวงตาจาก
แสงแดดอันร้อนแรงด้วย
แว่นสายตากันแดด
สำหรับผู้ที่มีค่าสายตาสั้น

office lens

เลนส์เฉพาะทาง

(Office Lens)

เลนส์ที่ช่วยลดอาการเมื่อยล้า
จากการทำงานเป็นระยะเวลานาน
ลดการฝืนเพ่งในการทำงาน
หน้าจอคอมพิวเตอร์
และการอ่านหนังสือ

myopia control lens

แว่นสายตาสำหรับเด็ก
(Children
Prescription Lens)

เลนส์สายตาที่ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้น
ของอาการสายตาสั้นสำหรับเด็กเล็ก
ไปจนถึงเด็กโต

ขั้นตอนการบริการของโอคูระ เริ่มต้นด้วยการขอข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งอาการทางสายตา และความต้องการสำหรับการใช้งาน

เพื่อเข้าใจปัญหาและความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล

ตรวจสุขภาพตา และตรวจวัดค่าสายตาด้วยเครื่อง WAM (Wave Analyzer Medica)

สามารถตรวจหาค่าสายตาได้ทั้งค่าสายตาในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนอย่างละเอียดแม่นยำ ตรวจวิเคราะห์อาการแพ้แสง นอกจากนั้นยังตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น เช่น การวัดระดับความดันตา (IOP) มุมระบายน้ำตา (Angle) และความผิดปกติของกระจกตาในเบื้องต้น

ห้องตรวจสายตาระดับสากล

มาตรฐานยาว 6 เมตร

ห้องตรวจวัดสายตาของโอคูระมีความยาว 6 เมตร เป็นระยะที่ลดการเพ่งของดวงตา พร้อมทั้งการควบคุม Illumination ลดแสงสะท้อนที่อาจบิดเบือนการมองเห็น และใช้เครื่องมือ Digital Phoropter เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการตรวจวัดสายตา ทำให้ได้ ค่าสายตาที่แม่นยำที่สุดทั้งในที่มืดและสว่างโดยตรวจวัดด้วย เครื่องมือ Digital Phoropter ทั้งระบบที่จะช่วยลดอาการมึนงงระหว่างการตรวจได้

แนะนำกรอบแว่นตาและเลนส์

ที่เหมาะสมกับค่าสายตาและไลฟ์สไตล์

เพื่อการมองเห็นที่ครอบคลุมทั้งการดูแลปัญหาสายตา และการใช้งานที่เหมาะสมในชีวิตประจำวัน

Fitting กรอบแว่นตา และเลนส์บนใบหน้า เพื่อให้ศูนย์กลางของเลนส์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เพื่อใช้งานได้อย่างคมชัดสบายตา

นอกจากค่าสายตาที่ถูกต้องแล้ว กรอบแว่นตาเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการประกอบแว่นสายตา โดยทางโอคูระจะมีการวัด Parameter แบบ 3 มิติ และวัดความ sensitive ของระบบการมองเห็นของแต่ละบุคคล เพื่อที่จะออกแบบเลนส์ที่เหมาะสม และช่วยให้การปรับตัวกับแว่นตาใหม่เป็นไปได้สะดวกมากขึ้น

การเคลือบเลนส์

นอกเหนือจากการแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมกับค่าสายตาและการใช้งานแล้ว โอคูระมีทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการเคลือบผิวเลนส์

สำหรับแว่นสายตาทุกชนิด เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการเคลือบเพื่อป้องกันแสง UV 

หรือกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตา พร้อมคุณสมบัติลดแสงสะท้อน และลดรอยขีดข่วน

woman-waering-glasses-looking-on-smartphone

Blue Light Cut

เลนส์ป้องกันแสงสีน้ำเงินจากจอดิจิตอลที่เป็นอันตรายต่อดวงตา

man-wearing-sunglasses-301-300-service

Sun Protection

เลนส์ป้องกันแสง uv และลดแสงสะท้อนทำให้ได้ภาพที่เป็นธรรมชาติ
woman-wearing-glasses-driving-301-300

Drivewear

เลนส์ลดปัญหาแสงฟุ้งกระจายขณะขับรถในตอนกลางคืน

การคัดสรรกรอบแว่นตา

“โอคูระไม่หยุดยั้ง” ในการค้นหากรอบแว่นสายตาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เราใส่ใจในรายละเอียดของวัสดุเป็นพิเศษ ดังนั้นคุณสมบัติของตัวกรอบแว่นสายตา

จึงต้องมีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความชอบส่วนตัว โครงหน้า และไลฟ์สไตล์

image-parallax-home-03-mobile

บริการดูแลสายตา

โอคูระเข้าใจถึงความต้องการทางสายตาที่แตกต่างของแต่ละบุคคล ร้านแว่นตาของเราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งการบริการตรวจวัดสายตาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบครบวงจร และมอบการดูแลที่เหนือกว่าเพื่อสายตาของคุณโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เลนส์โปรเกรสซีฟ
(Progressive Lens)

เลนส์โปรเกรสซีฟ

(Progressive Lens)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะ

สายตายาวตามช่วงอายุ

(Presbyope)

เลนส์ชั้นเดียว
(Single Vision)

เลนส์ชั้นเดียว (Single Vision)

เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะสายตาสั้น

หรือสายตายาว และสายตาเอียง

แว่นสายตากันแดด
(Prescription 

Sunglasses)

ปกป้องดวงตาจาก
แสงแดดอันร้อนแรง 
ด้วยแว่นสายตากันแดด
สำหรับผู้ที่มีสายตาสั้น

เลนส์เฉพาะทาง
(Office Lens)

เลนส์ที่ช่วยลดอาการเมื่อยล้า

จากการทำงานเป็นระยะเวลานาน

ลดการฝืนเพ่งในการทำงาน

หน้าจอคอมพิวเตอร์

และการอ่านหนังสือ

แว่นสายตาสำหรับเด็ก
(Children Prescription 

Lens)

เลนส์สายตาที่ช่วยชะลอการ

เพิ่มขึ้นของอาการสายตาสั้น

สำหรับเด็กเล็กไปจนถึงเด็กโต

ขั้นตอนการบริการของโอคูระ เริ่มต้นด้วยการขอข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งอาการทางสายตา และความต้องการสำหรับการใช้งาน

เพื่อเข้าใจปัญหาและความต้องการในการใช้งาน
ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล

ตรวจสุขภาพตา และตรวจวัดค่าสายตาด้วยเครื่อง WAM (Wave Analyzer Medica)

สามารถตรวจหาค่าสายตาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างละเอียดแม่นยำ ตรวจวิเคราะห์อาการแพ้แสง นอกจากนั้นยังตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นได้ เช่น การวัดระดับความดันตา (IOP) มุมระบายน้ำตา (Angle) และความผิดปกติของกระจกตาในเบื้องต้น 

ห้องตรวจสายตาระดับสากล มาตรฐานยาว 6 เมตร

ห้องตรวจวัดสายตาของโอคูระมีความยาว 6 เมตร เป็นระยะที่ลดการเพ่งของดวงตา พร้อมทั้งการควบคุม Illumination ลดแสงสะท้อนที่อาจบิดเบือนการมองเห็น และใช้เครื่องมือ Digital Phoropter เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการตรวจวัดสายตา ทำให้ได้ ค่าสายตาที่แม่นยำที่สุดทั้งในที่มืดและสว่างโดยตรวจวัดด้วย เครื่องมือ Digital Phoropter ทั้งระบบที่จะช่วยลดอาการมึนงงระหว่างการตรวจได้

แนะนำกรอบแว่นตา และเลนส์ที่เหมาะสมกับค่าสายตาและไลฟ์สไตล์

เพื่อการมองเห็นที่ครอบคลุม ทั้งการดูแลปัญหาสายตา และการใช้งานที่เหมาะสมในชีวิตประจำวัน

Fitting กรอบแว่นตา และเลนส์บนใบหน้า เพื่อให้ศูนย์กลางของเลนส์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง เพื่อใช้งานได้อย่างคมชัดสบายตา

นอกจากค่าสายตาที่ถูกต้องแล้ว กรอบแว่นตาเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการประกอบแว่นสายตา โดยทางโอคูระจะมีการวัด Parameter แบบ 3 มิติ และวัดความ sensitive ของระบบการมองเห็นของแต่ละบุคคล เพื่อที่จะออกแบบเลนส์ที่เหมาะสม และช่วยให้การปรับตัวกับแว่นตาใหม่เป็นไปได้สะดวกมากขึ้น

การเคลือบเลนส์

นอกเหนือจากการแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมกับค่าสายตาและการใช้งานแล้ว โอคูระมีทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับการเคลือบผิวเลนส์สำหรับแว่นสายตาทุกชนิด เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการเคลือบเพื่อป้องกันแสง UV หรือกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตา พร้อมคุณสมบัติลดแสงสะท้อน และลดรอยขีดข่วน

woman-waering-glasses-looking-on-smartphone

Blue Light Cut

เลนส์ป้องกันแสงสีฟ้าจากจอดิจิทัลที่เป็นอันตรายต่อดวงตา
man-wearing-sunglasses-301-300-service

Sun Protection

เลนส์ป้องกันแสง uv และลดแสง
สะท้อนทำให้ได้ภาพที่เป็นธรรมชาติ

woman-wearing-glasses-driving-301-300

Drivewear

เลนส์ลดปัญหาแสงฟุ้งกระจายขณะขับรถในตอนกลางคืน

การคัดสรรกรอบแว่นตา

“โอคูระไม่หยุดยั้ง” ในการค้นหากรอบแว่นสายตาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เราใส่ใจในรายละเอียดของวัสดุเป็นพิเศษ ดังนั้นคุณสมบัติของตัวกรอบแว่นสายตาจึงต้องมีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความชอบส่วนตัว โครงหน้า และไลฟ์สไตล์

service-vision-care-768

บริการดูแลสายตา

โอคูระเข้าใจถึงความต้องการทางสายตาที่แตกต่างของแต่ละบุคคล ร้านแว่นตาของเราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียด ทั้งการบริการตรวจวัดสายตาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากล และมอบการดูแลที่เหนือกว่าโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เลนส์โปรเกรสซีฟ

(Progressive Lens)

เลนส์โปรเกรสซีฟ (Progressive Lens)
เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะสายตายาว
ตามอายุ (Presbyope)

เลนส์ชั้นเดียว

(Single Vision)

เลนส์ชั้นเดียว (Single Vision)
เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้นหรือยาว

แว่นสายตากันแดด
(Prescription Sunglasses)

ปกป้องดวงตาจากแสงแดดอันร้อนแรง

ด้วยแว่นสายตากันแดดสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้น

เลนส์เฉพาะทาง

(Office Lens)

เลนส์ที่ช่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงาน
เป็นระยะเวลานาน และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เพ่งอ่านหนังสือ

แว่นสายตาสำหรับเด็ก

(Myopia Control Lens)

เลนส์ที่ข่วยลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงาน
เป็นระยะเวลานาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การเพ่งอ่านหนังสือ

ขั้นตอนการบริการของโอคูระเริ่มต้นด้วย
การขอข้อมูลอย่างละเอียด ทั้งอาการทาง
สายตา และความต้องการ สำหรับการใช้งาน

เพื่อเข้าใจปัญหาและความต้องการในการใช้งานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล

ตรวจสุขภาพตา และตรวจวัดค่าสายตาด้วยเครื่อง WAM
(Wave Analyzer Medica)

สามารถตรวจหาค่าสายตาได้ทั้งค่าสายตาในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
อย่างละเอียดแม่นยำ ตรวจวิเคราะห์อาการแพ้แสง นอกจากนั้นยังตรวจ
สุขภาพตาเบื้องต้น เช่น การวัดระดับความดันตา (IOP) มุมระบายน้ำตา
(Angle) และความผิดปกติของกระจกตาในเบื้องต้น

ห้องตรวจสายตาระดับสากล
มาตรฐานยาว 6 เมตร

ห้องตรวจวัดสายตาของโอคูระมีความยาว 6 เมตร เป็นระยะที่ลดการเพ่ง
ของดวงตา พร้อมทั้งการควบคุม Illumination ลดแสงสะท้อนที่อาจบิดเบือน
การมองเห็น และใช้เครื่องมือ Digital Phoropter เพื่อลดความคลาดเคลื่อน
ในการตรวจวัดสายตา ทำให้ได้ ค่าสายตาที่แม่นยำที่สุดทั้งในที่มืดและสว่าง
โดยตรวจวัดด้วย เครื่องมือ Digital Phoropter ทั้งระบบที่จะช่วยลดอาการ
มึนงงระหว่างการตรวจได้

แนะนำกรอบและเลนส์ที่เหมาะสมกับ ค่าสายตา
และไลฟ์สไตล์เพื่อการมอง เห็นที่ครอบคลุม

เพื่อการมองเห็นที่ครอบคลุมทั้งการดูแลปัญหาสายตา 

และการใช้งานที่เหมาะสมในชีวิตประจำวัน

Fitting กรอบแว่นตา และเลนส์บนใบหน้าเพื่อให้
ศูนย์กลางของเลนส์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
เพื่อใช้งานได้อย่างคมชัดสบายตา

นอกจากค่าสายตาที่ถูกต้องแล้ว กรอบแว่นตาเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ
ในการประกอบแว่นสายตา โดยทางโอคูระจะมีการวัด Parameter แบบ 3 มิติ
และวัดความ sensitive ของระบบการมองเห็นของแต่ละบุคคล เพื่อที่จะ
ออกแบบเลนส์ที่เหมาะสม และช่วยให้การปรับตัวกับแว่นตาใหม่เป็นไปได้ สะดวกมากขึ้น

การเคลือบเลนส์

นอกเหนือจากการแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมกับค่าสายตาและ การใช้งานแล้ว
ทางโอคูระมีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการ เคลือบผิวเลนส์สำหรับแว่นสายตาทุกชนิด
เพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ไม่ ว่าจะเป็นการเคลือบเพื่อป้องกัน แสง UV
หรือ กรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตา พร้อมคุณสมบัติ
ลดแสงสะท้อนและลดรอยขีดข่วน

woman-waering-glasses-looking-on-smartphone

Blue Light Cut

เลนส์ป้องกันแสงสีน้ำเงินจากจอดิจิตอลที่เป็นอันตรายต่อดวงตา

man-wearing-sunglasses-301-300-service

Sun Protection

เลนส์กรองแสงลดการสะท้อนได้ภาพ
ที่คมชัด เป็นธรรมชาติ

woman-wearing-glasses-driving-301-300

Drivewear

เลนส์ลดปัญหาเรื่องแสงสะท้อน
ในการขับรถตอน กลางคืน

การคัดสรรกรอบแว่นตา

“โอคูระไม่หยุดยั้ง” ในการค้นหากรอบแว่นสายตาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เราใส่ใจในรายละเอียดของวัสดุเป็นพิเศษ ดังนั้นคุณสมบัติของตัวกรอบแว่นสายตา

จึงต้องมีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความชอบส่วนตัว โครงหน้า และไลฟ์สไตล์