ติดต่อร้านแว่นตาโอคูระ

นัดหมายวัดสายตาและปรึกษานักทัศนมาตร

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

สถานีพระราม 9
ทางออกฝั่ง central พระราม 9

รถยนต์ส่วนบุคคล จอดรถฟรี

อาคารว่องวานิช บี ชั้น 3B
ช่องจอด 107, 108, และ 112
หรือช่องจอดรถ visitor ได้ทุกชั้น