ร้านแว่นตา Occura ตรวจวัดสายตาโดยนักทัศนมาตร


ร้านแว่นตา Occura ตรวจวัดสายตาโดย นักทัศนมาตร

นักทัศนมาตร คือใคร หลายๆ คนยังไม่คุ้นชื่อกับนักทัศนมาตร นักทัศนมาตรคือใคร หน้าที่ของนักทัศนมาตรคืออะไร บทความนี้จะมาทำความรู้จักกับบทบาทของนักทัศนมาตรในประเทศไทยกันค่ะ

ร้านแว่นตาที่มีนักทัศนมาตร ดีอย่างไร (Optometrist, OD.) หรืออาจจะเรียกสั้นๆ ว่า “หมอสายตา” คือผู้ที่จบหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต (Doctor of Optometry) หลักสูตร 6 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพ ที่เรียกว่า “หนังสืออนุญาติให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร” เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจความผิดปกติของการมองเห็น แก้ไขปัญหาสายตาด้วยเลนส์ประเภทต่าง ๆ และอุปกรณ์ช่วยในการมอง ตรวจสอบและทดสอบระบบการเคลื่อนไหวของดวงตา (Ocular Motility) ตรวจสอบการทำงานของตาร่วมกันทั้งสองข้าง (Binocular Vision) ตรวจคัดกรองโรคตาเพื่อส่งต่อแพทย์ตามความเหมาะสม ช่วยฝึกกล้ามเนื้อตาใช้เครื่องมือพิเศษที่ไม่ใช่การผ่าตัด ฯ เป็นต้น ทั้งนี้งานของทัศนมาตรนอกจากจะอยู่ในร้านแว่นตาตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแล้ว ยังปฏิบัติงานในโรงพยาบาลร่วมกับจักษุแพทย์ทั้ง 3 ระดับ

 • Primary Eye Care ตรวจวัดคัดกรองโรคตา การมองเห็นในระดับปฐมภูมิ

 • Secondary Eye Care ช่วยในการแก้ไขฟื้นฟู โรคทางตา การมองเห็น ภายหลังทำหัตถการและการรักษาแล้ว

 • Tertiary Eye Care ฟื้นฟูสภาพสายตาภายหลังการรักษาโดยจักษุแพทย์สิ้นสุดแล้ว ช่วยแนะนำอุปกรณ์ในการช่วยมองสำหรับผู้พิการทางสายตา

ถ้าอยากรู้ว่า เลนส์แว่นตามีกี่ประเภท คลิกเลย

ความแตกต่างของ นักทัศนมาตร จักษุแพทย์ และช่างแว่น ?

 • นักทัศนมาตร (Optometrist) จะเชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดสายตาและสุขภาพตาเบื้องต้น

 • จักษุแพทย์ (Ophthalmologist) จะเชี่ยวชาญการตรวจและรักษาโรคที่ดวงตาด้วยวิธีการให้ยา ใช้แสงเลเซอร์ หรือผ่าตัด

 • ช่างแว่น (Optician) จะมีความเชี่ยวชาญด้านการตัดแว่นหรือเลนส์ ซึ่งช่างตัดแว่นส่วนใหญ่ผ่านการฝึกอบรมการวัดสายตาและการตัดแว่นเบื้องต้นร่วมกับประสบการณ์อันยาวนาน

อยากรู้หรือไม่ นักทัศนมาตร กับ จักษุแพทย์ ทำหน้าที่ต่างกันอย่างไร

ทั้ง 3 อาชีพจึงมีความสำคัญในการช่วยดูแลสุขภาพตาของประชาชน ดังนั้นนักทัศนมาตรจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งในสายงานด้านการดูแลสสาธารณสุขและสุขภาพ ( Primary Health Care ) ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ติดต่อปรึกษาตรวจวัดสายตากับโอคูระ | มิติใหม่ของร้านแว่นตา พร้อมบริการแบบส่วนตัว T : 02-645-0192 l M : 081-611-6823 l Line : @occura l FB / IG : occuravision

100/74 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

100/74 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320

T : 02-645-0192  
M : 081-611-6823
Line : @occura

 • OCCURA LINE
 • OCCURA Facebook
 • OCCURA Insatgram
 • OCCURA Google My Business
 • OCCURA YouTube
 • OCCURA Google Map

© 2021 by WPR Inter Group Co., LTD. Bangkok, Thailand