ทำไมต้องวัดสายตากับนักทัศนมาตร


ทำความรู้จักกับนักทัศนมาตร หลายๆคนยังไม่คุ้นชื่อกับนักทัศนมาตร นักทัศนมาตรคือใคร หน้าที่ของนักทัศนมาตรคืออะไร บทความนี้จะมาทำความรู้จักกับบทบาทของนักทัศนมาตรในประเทศไทยกันค่ะ

นักทัศนมาตร (Optometrist,OD.) หรืออาจจะเรียกสั้นๆว่า “หมอสายตา” คือผู้ที่จบหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต (Doctor of Optometry) หลักสูตร 6 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพ ที่เรียกว่า “หนังสืออนุญาติให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร” เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจความผิดปกติของการมองเห็น แก้ไขปัญหาสายตาด้วยเลนส์และอุปกรณ์ช่วยในการมอง ตรวจสอบและทดสอบระบบการเคลื่อนไหวของดวงตา (Ocular Motility) ตรวจสอบการทำงานของตาร่วมกันทั้งสองข้าง (Binocular Vision) ตรวจคัดกรองโรคตาเพื่อส่งต่อแพทย์ตามความเหมาะสม ช่วยฝึกกล้ามเนื้อตาใช้เครื่องมือพิเศษที่ไม่ใช่การผ่าตัด ฯ เป็นต้น ทั้งนี้งานของทัศนมาตรนอกจากจะอยู่ในร้านแว่นตาตรวจวัดสายตาประกอบแว่นแล้ว ยังปฏิบัติงานในโรงพยาบาลร่วมกับจักษุแพทย์ทั้ง 3 ระดับ - Primary Eye Care ตรวจวัดคัดกรองโรคตา การมองเห็นในระดับปฐมภูมิ - Secondary Eye Care ช่วยในการแก้ไขฟื้นฟู โรคทางตา การมองเห็น ภายหลังทำหัตถการและการรักษาแล้ว - Tertiary Eye Care ฟื้นฟูสภาพสายตาภายหลังการรักษาโดยจักษุแพทย์สิ้นสุดแล้ว ช่วยแนะนำอุปกรณ์ในการช่วยมองสำหรับผู้พิการทางสายตา

ความแตกต่างของ นักทัศนมาตร จักษุแพทย์ และช่างแว่น ?

  • นักทัศนมาตร (Optometrist) จะเชี่ยวชาญด้านการตรวจวัดสายตาและสุขภาพตาเบื้องต้น

  • จักษุแพทย์ (Ophthalmologist) จะเชี่ยวชาญการตรวจและรักษาโรคที่ดวงตาด้วยวิธีการให้ยา ใช้แสงเลเซอร์ หรือผ่าตัด

  • ช่างแว่น (Optician) จะมีความเชี่ยวชาญด้านการตัดแว่นหรือเลนส์ ซึ่งช่างตัดแว่นส่วนใหญ่ผ่านการฝึกอบรมการวัดสายตาและการตัดแว่นเบื้องต้นร่วมกับประสบการณ์อันยาวนาน

ทั้ง 3 อาชีพจึงมีความสำคัญในการช่วยดูแลสุขภาพตาของประชาชน ดังนั้นนักทัศนมาตรจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งในสายงานด้านการดูแลสสาธารณสุขและสุขภาพ ( Primary Health Care ) ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ติดต่อปรึกษาตรวจวัดสายตากับโอคูระ | มิติใหม่ของร้านแว่นตา พร้อมบริการแบบส่วนตัว T : 02-645-0192 l M : 081-611-6823 l Line : @occura l FB / IG : occuravision

100/74 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

100/74 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320

T : 02-645-0192  
M : 081-611-6823
Line : @occura

  • OCCURA LINE
  • OCCURA Facebook
  • OCCURA Insatgram
  • OCCURA Google My Business
  • OCCURA YouTube
  • OCCURA Google Map