สาระน่ารู้เรื่องสายตา, เลนส์เฉพาะทาง

ต้อกระจก (Cataract)

eye-close-up-cataract-illustration-740

เป็นภาวะที่เลนส์แก้วตา ( Lens ) สูญเสียความโปร่งแสงมีการขุ่นมัวของเลนส์ เกิดจากการเสื่อมของโปรตีนซึ่งเป็นส่วนประกอบของเลน์ตา ส่งผลให้แสงผ่านเลนส์ไปจุดรับภาพได้ไม่เต็มที่ทำให้เกิดตามัวมองภาพไม่ชัด สาเหตุเกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น ทุกคนสามารถเป็นต้อกระจกได้อาจจะมาเร็วมาช้าต่างกัน โดยอายุเฉลี่ยประมาณ 50 ปีขึ้นไป

ปัจจัยเสริมเป็นต้อกระจกก่อนวัย

 • การได้รับแสงอัลตร้าไวโอเลตนานๆโดยไม่ได้ป้องกัน
 • ใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์
 • โรคประจำตัว เช่นเบาหวาน ความดัน เป็นต้น
 • ความผิดปกติแต่กำเนิด เช่นแม่เป็นหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์
 • ดื่มแอลกอฮอร์ สูบบุหรี่ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
 • ได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตา

อาการของต้อกระจก

ในระยะเริ่มต้นอาจจะไม่เห็นความผิดปกติของการมองเห็น จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าต้อกระจกจะเพิ่มมากขึ้นจนกระทบการมองเห็น มักมีอาการดังนี้

 • มองเห็นไม่ชัด ตาพร่ามัว เห็นภาพซ้อน
 • รู้สึกถึงความเข้มของสีลดลง
 • มองเห็นแสงกระจาย โดยเฉพาะขับรถตอนกลางคืน
 • มองเห็นที่แสงสลัวได้ดีกว่าแสงจ้า
 • ค่าสายตาเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแว่นบ่อย แต่การมองเห็นไม่ดีเท่าที่ควร

การตรวจรักษา

ทำได้โดยการผ่าตัดแก้วตาที่ขุ่นออกแล้วใส่เลนส์แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ โดยที่ร้าน Occura มีนักทัศนมาตรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาคอยตรวจเช็คสุภาพตา โรคตาเบื้องต้น ด้วยเครื่อง Slit lamp ให้กับผู้มารับบริการตรวจวัดสายตา หากมีอาการหรือพบเห็นความผิดปกติใดๆ สามารถให้คำปรึกษาและส่งต่อให้กับจักษุแพทย์ต่อไปได้


 

ติดต่อปรึกษาตรวจวัดสายตากับโอคูระ | มิติใหม่ของร้านแว่นตา พร้อมบริการแบบส่วนตัว T : 02-645-0192 l M : 081-611-6823 l Line : @occura l FB / IG : occuravision

100/74 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320