สาระน่ารู้เรื่องสายตา, เลนส์เฉพาะทาง

อันตรายจากรังสียูวีต่อดวงตา (Danger of UV ray)

รังสียูวี (Ultraviolet) เป็นแสงที่มีความยาวคลื่นต่ำกว่า 400 นาโนเมตร พบมากในแสงแดด รังสียูวีในปริมานต่ำจะมีประโยชน์ในการช่วยสังเคราะห์วิตามินดีที่ผิวหนัง แต่ถ้าได้รับในปริมาณที่สูงเกินไป รังสียูวีจะเป็นอันตรายต่อดวงตาและผิวหนังได้

การที่ดวงตาได้รับรังสียูวีปริมานสูงจะทำให้เยื่อบุตาอักเสบได้ ซึ่งจะมีอาการแสบตา น้ำตาไหล แพ้แสง ตาแดง ส่วนระยะยาวจะเกิดต้อลม ต้อเนื้่อ ต้อกระจก และ โรคจอประสาทตาเสื่อมได้

 

โรคทางสายตาที่มักเกิดจากรังสียูวี (Eye disease from too much exposure to UV ray)

ต้อลม เป็นการเสื่อมของเยื่อบุตาขาว ทำให้มีการระคายเคืองเมื่อ โดนแสง ลม สิ่งแปลกปลอม และ อาจจะมีอาการตาแห้งร่วมด้วย ซึ่งรังสียูวีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเสื่อมของเยื่อบุตาขาวให้เป็นมากยิ่งขึ้น

ต้อเนื้อ เนื้อเยื่อบุตายาวได้รับการระคายเคืองอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นเนื้อเยื้อรูปสามเหลี่ยม ลุกลามเข้าสู่ตาดำซึ่งเป็นอันตรายมาก ถ้าเนื้อเยื่อนี้ปิดบังรูม่านตาจะทำให้การมองเห็นแย่ลงได้ ซึ่งรังสียูวีเป็นตัวกระตุ้นให้ลุกลามมากขึ้น

ต้อกระจก รังสียูวีเป็นตัวกระตุ้นให้เลนส์แก้วตาเสื่อมได้เร็วกว่าปกติ โดยปกติคนส่วนใหญ่จะเป็นต้อกระจกอายุ 70 ปีขึ้นไป ถ้าเป็นมากอาจจะทำให้การมองเห็นแย่ลงได้

จอประสาทตาเสื่อม รังสียูวีสามารถทำอันตรายแก่จอประสาทตาได้เมื่อได้รับรังสียูวีในปริมาณมากและระยะเวลานาน ซึ่งทำให้จอประสาทตาเสื่อมทำให้การมองเห็นแย่ลงได้

ปัจจุบันเลนส์แว่นตาสามารถการป้องกันรังสียูวีได้

  • เลนส์แว่นตาที่มีดัชนีหักเห 1.56 ขึ้นไป

  • เลนส์ที่เคลือบด้วยสารป้องกันรังยูวี

  • เลนส์โพลารอยด์

  • เลนส์ปรับแสงอัตโนมัติ

หากมีการป้องกันรังสียูวีที่ดีตั้งแต่เด็กพบว่าภาวะต้อกระจกอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยในขณะที่มีชีวิต

เลนส์ปรับแสงอัตโนมัติ (Transition Lens)

คือเลนส์แว่นตาที่เลนส์ใสขณะอยู่ในที่ร่มและปรับเปลี่ยนเป็นสีดำโดยอัตโนมัติเมื่อสัมผัสกับแสงอาทิตย์ โดยทั่วไปเลนส์ปรับแสงจะทำปฏิกิริยากับแสงยูวี เมื่อได้รับรังสียูวีทำให้สีปรับเป็นสีดำ แต่จะไม่ปรับแสงในรถยนต์หรือปรับน้อยเนื่องจากกระจกรถยนต์ส่วนใหญ่จะกันแสงยูวีอยู่แล้ว คุณสมบัติสำคัญของเลนส์ปรับแสงคือสามารถป้องกันอันตรายจากแสงยูวีได้ร้อยเปอร์เซ็น ซึ่งสามารถป้องกันและชะรอการเกิดของโรคต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อลม และ จอประสาทตาเสื่อมได้

 

สำหรับผู้ที่มีค่าสายตา ถ้าต้องการทำแว่นกันแดดแบบมีสายตา สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือร้านแว่นที่ได้มาตรฐาน

 

 


 

ติดต่อปรึกษาตรวจวัดสายตากับโอคูระ | มิติใหม่ของร้านแว่นตา พร้อมบริการแบบส่วนตัว T : 02-645-0192 l M : 081-611-6823 l Line : @occura l FB / IG : occuravision

100/74 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320