บทความ, เลือกเลนส์สายตา, เลนส์สายตาชั้นเดียว

เปรียบเทียบ เลนส์แว่นตาแบบไหนดี เหมาะกับผู้ใช้คอนแทคเลนส์

เลนส์แว่นตาแบบไหน ที่เหมาะกับผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์

 

ผู้ที่ใส่คอนเทคเลนส์ทุกวันเป็นประจำเกิน 6-8 ชั่วโมงต่อวัน อาจจะทำให้มีอาการตาแห้งได้เราจึงแนะนำให้พักสายตาจากการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน ด้วยการใช้แว่นสายตาสลับกับการใส่คอนแทคเลนส์ มารู้จักกับเลนส์ชั้นเดียวที่เหมาะกับผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์

มุมมองของภาพที่ได้จากการใส่คอนแทคเลนส์

การใส่คอนแทคเลนส์ ภาพที่ได้มีความสมจริง เป็นธรรมชาติ สบายตาเพราะใกล้กระจกตามากกว่า มุมมองกว้าง

เลนส์แว่นตาที่เหมาะสม

เลนส์ชั้นเดียว(Single Vision Lens) ถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท:

  1. Spherical Lens : ไม่เหมาะกับผู้ที่สวมใส่ contact lens
  2. Aspheric Lens : เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกใส่แว่นตาสลับกับคอนแทคเลนส์และมีค่าสายตาไม่มาก
  3. Double Aspheric Lens : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใส่แว่นสายตาสลับกับคอนแทคเลนส์ รองรับทุกค่าสายตา
  4. Individualized Freeform Single Vision lens : เลนส์เฉพาะบุคคลที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกค่าสายตาและกรอบแว่นที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใส่แว่นสายตาสลับกับคอนแทคเลนส์

เลนส์แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. SPHERICAL LENS

โครงสร้างของ Spherical lens เป็นเลนส์โค้งนูนปกติทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเลนส์ โดยความโค้งของเลนส์จะแปรผันตามค่ากำลังของเลนส์ที่เพิ่มขึ้น เลนส์รุ่นนี้ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำ แล้วต้องการใส่สลับกับแว่นสายตา เนื่องจากมีค่าบิดเบือนด้านข้างของเลนส์สูงและปรับตัวยาก ภาพไม่เป็นธรรมชาติ มุมมองที่ได้ชัดแค่บริเวณจุดศูนย์กลางของเลนส์

 

 

ตัวอย่างภาพ Spherical lens จากภาพส่วนที่อยู่นอกเหนือบริเวณเส้นสีส้ม จะพบว่าเลนส์ชนิดนี้มีปัญหาของ Spherical Aberration เข้ามารบกวนโซนการมอง หมายถึง ภาพที่ได้ไม่คมชัด เบลอ หรือเห็นภาพซ้อนลางๆ บริเวณขอบของเลนส์ อันเกิดจากการหักเหของแสงที่บริเวณส่วนโค้งขอบเลนส์ Spherical lens นั้นมีจุดที่แสงหักเหไม่ผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนเพียงจุดเดียวคือจุดศูนย์กลางของเลนส์และบริเวณใกล้เคียง


2. ASPHERIC LENS

โครงสร้างของ Aspherical lens เป็นเลนส์โค้งแบนบริเวณด้านหน้าของเลนส์ โดยความโค้งของเลนส์จะมีลักษณะแบนกว่าเลนส์ประเภท Spherical lens เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกใส่แว่นตาสลับกับคอนแทคเลนส์และมีค่าสายตาไม่มาก เมื่อมองผ่านเลนส์จะรู้สึกสบายตา ภาพคมชัด เหลือบด้านข้างได้มากขึ้น บางและเบามากขึ้นเมื่อเทียบกับ Spherical lens

 

 

ตัวอย่างภาพ Aspheric lens จากภาพส่วนที่อยู่นอกเหนือบริเวณเส้นสีส้ม จะพบว่าเลนส์ชนิดนี้มีปัญหาของ spherical aberration น้อยลงเมื่อเทียบกับ spherical lens สามารถแก้ปัญหาการบิดเบือนของภาพบริเวณด้านข้างของเลนส์ได้ดีขึ้น โซนการมองกว้างมากขึ้น

3. DOUBLE ASPHERIC LENS

โครงสร้างของ Double Aspherical lens เป็นเลนส์โค้งแบนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเลนส์ โดยความโค้งของเลนส์จะมีลักษณะแบนกว่าเลนส์ประเภท spherical lens และ Aspheric lens เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใส่แว่นสายตาสลับกับคอนแทคเลนส์ รองรับทุกค่าสายตา เมื่อเทียบค่าสายตาเดียวกันจะมีนํ้าหนักเบาและบางมากกว่าสองรุ่นที่กล่าวมา เมื่อมองผ่านเลนส์จะรู้สึกสบายตา ภาพคมชัดและเป็นธรรมชาติ ค่าบิดเบือนน้อยมาก ปรับตัวง่าย

ตัวอย่างภาพ Double Aspheric lens จากภาพส่วนที่อยู่นอกเหนือบริเวณเส้นสีส้ม จะพบว่าเลนส์ชนิดนี้มีปัญหาของ Spherical aberration น้อยมากเมื่อเทียบกับ spherical lens และ Aspheric lens

การบิดเบือนของภาพบริเวณด้านข้างมีเพียงสี่มุมเล็กๆของขอบเลนส์ จึงทำให้ภาพที่ได้มีความคมชัด เป็นธรรมชาติ มุมการมองกว้าง ปรับตัวง่าย


4. INDIVIDUALIZED FREEFORM – Single lens

เลนส์ชั้นเดียวที่สั่งทำพิเศษเฉพาะบุคคล ไม่จำกัดรูปแบบของกรอบแว่นตา เลือกได้ตามความชอบและความเหมาะสมกับรูปหน้า ความโค้งของเลนส์จะถูกคำนวณให้เหมาะสมกับค่าสายตานั้นๆ จึงทำให้ได้มุมมองของภาพที่เป็นธรรมชาติและสบายตา เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้น ยาว เอียง มากๆ ผู้ที่ชอบกรอบแฟชั่น รวมถึงผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์มาเป็นเวลานานและต้องการใส่สลับกับแว่นสายตา

คุณสมบัติของเลนส์ที่สั่งทำพิเศษ คือ

  1. ลดปัญหาสายผิดเพี้ยนด้านข้าง
  2. เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตา สั้น ยาว เอียงมากๆ
  3. ได้ความบางมากขึ้นเมื่อเทียบกับเลนส์รุ่นทั่วไป
  4. ได้ความคมชัดทุกมุมมอง ภาพเป็นธรรมชาติ ปรับตัวงายและสบายตา
  5. ไม่จำจัดการเลือกรอบ สามารถเลือกได้ตามความชอบและความเหมาะสมกับรูปหน้า

 


 

ติดต่อปรึกษาตรวจวัดสายตากับโอคูระ | มิติใหม่ของร้านแว่นตา พร้อมบริการแบบส่วนตัว T : 02-645-0192 l M : 081-611-6823 l Line : @occura l FB / IG : occuravision

100/74 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320