เลนส์แว่นตาที่เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ Contact Lens เป็นประจำ

  ผู้ที่ใส่คอนเทคเลนส์ทุกวันเป็นประจำเกิน 6-8 ชั่วโมงต่อวัน อาจจะทำให้มีอาการตาแห้งได้เราจึงแนะนำให้พักสายตาจากการใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานาน ด้วยการใช้แว่นสายตาสลับกับการใส่คอนแทคเลนส์ มารู้จักกับเลนส์ชั้นเดียวที่เหมาะกับผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์

  มุมมองของภาพที่ได้จากการใส่คอนแทคเลนส์

  การใส่คอนแทคเลนส์ ภาพที่ได้มีความสมจริง เป็นธรรมชาติ สบายตาเพราะใกล้กระจกตามากกว่า มุมมองกว้าง

  เลนส์แว่นตาที่เหมาะสม

  เลนส์ชั้นเดียว(Single Vision Lens) ถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท:

  1. Spherical Lens : ไม่เหมาะกับผู้ที่สวมใส่ contact lens

  2. Aspheric Lens : เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกใส่แว่นตาสลับกับคอนแทคเลนส์และมีค่าสายตาไม่มาก

  3. Double Aspheric Lens : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใส่แว่นสายตาสลับกับคอนแทคเลนส์ รองรับทุกค่าสายตา

  4. Individualized Freeform Single Vision lens : เลนส์เฉพาะบุคคลที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกค่าสายตาและกรอบแว่นที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใส่แว่นสายตาสลับกับคอนแทคเลนส์

  เลนส์แต่ละประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. SPHERICAL LENS โครงสร้างของ Spherical lens เป็นเลนส์โค้งนูนปกติทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเลนส์ โดยความโค้งของเลนส์จะแปรผันตามค่ากำลังของเลนส์ที่เพิ่มขึ้น เลนส์รุ่นนี้ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำ แล้วต้องการใส่สลับกับแว่นสายตา เนื่องจากมีค่าบิดเบือนด้านข้างของเลนส์สูงและปรับตัวยาก ภาพไม่เป็นธรรมชาติ มุมมองที่ได้ชัดแค่บริเวณจุดศูนย์กลางของเลนส์

  ตัวอย่างภาพ Spherical lens จากภาพส่วนที่อยู่นอกเหนือบริเวณเส้นสีส้ม จะพบว่าเลนส์ชนิดนี้มีปัญหาของ Spherical Aberration เข้ามารบกวนโซนการมอง หมายถึง ภาพที่ได้ไม่คมชัด เบลอ หรือเห็นภาพซ้อนลางๆ บริเวณขอบของเลนส์ อันเกิดจากการหักเหของแสงที่บริเวณส่วนโค้งขอบเลนส์ Spherical lens นั้นมีจุดที่แสงหักเหไม่ผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนเพียงจุดเดียวคือจุดศูนย์กลางของเลนส์และบริเวณใกล้เคียง

  2. ASPHERIC LENS โครงสร้างของ Aspherical lens เป็นเลนส์โค้งแบนบริเวณด้านหน้าของเลนส์ โดยความโค้งของเลนส์จะมีลักษณะแบนกว่าเลนส์ประเภท Spherical lens เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกใส่แว่นตาสลับกับคอนแทคเลนส์และมีค่าสายตาไม่มาก เมื่อมองผ่านเลนส์จะรู้สึกสบายตา ภาพคมชัด เหลือบด้านข้างได้มากขึ้น บางและเบามากขึ้นเมื่อเทียบกับ Spherical lens

  ตัวอย่างภาพ Aspheric lens จากภาพส่วนที่อยู่นอกเหนือบริเวณเส้นสีส้ม จะพบว่าเลนส์ชนิดนี้มีปัญหาของ spherical aberration น้อยลงเมื่อเทียบกับ spherical lens สามารถแก้ปัญหาการบิดเบือนของภาพบริเวณด้านข้างของเลนส์ได้ดีขึ้น โซนการมองกว้างมากขึ้น

  3. DOUBLE ASPHERIC LENS

  โครงสร้างของ Double Aspherical lens เป็นเลนส์โค้งแบนทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเลนส์ โดยความโค้งของเลนส์จะมีลักษณะแบนกว่าเลนส์ประเภท spherical lens และ Aspheric lens เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใส่แว่นสายตาสลับกับคอนแทคเลนส์ รองรับทุกค่าสายตา เมื่อเทียบค่าสายตาเดียวกันจะมีนํ้าหนักเบาและบางมากกว่าสองรุ่นที่กล่าวมา เมื่อมองผ่านเลนส์จะรู้สึกสบายตา ภาพคมชัดและเป็นธรรมชาติ ค่าบิดเบือนน้อยมาก ปรับตัวง่าย

  ตัวอย่างภาพ Double Aspheric lens จากภาพส่วนที่อยู่นอกเหนือบริเวณเส้นสีส้ม จะพบว่าเลนส์ชนิดนี้มีปัญหาของ Spherical aberration น้อยมากเมื่อเทียบกับ spherical lens และ Aspheric lens

  การบิดเบือนของภาพบริเวณด้านข้างมีเพียงสี่มุมเล็กๆของขอบเลนส์ จึงทำให้ภาพที่ได้มีความคมชัด เป็นธรรมชาติ มุมการมองกว้าง ปรับตัวง่าย

  4. INDIVIDUALIZED FREEFORM – Single lens เลนส์ชั้นเดียวที่สั่งทำพิเศษเฉพาะบุคคล ไม่จำกัดรูปแบบของกรอบแว่นตา เลือกได้ตามความชอบและความเหมาะสมกับรูปหน้า ความโค้งของเลนส์จะถูกคำนวณให้เหมาะสมกับค่าสายตานั้นๆ จึงทำให้ได้มุมมองของภาพที่เป็นธรรมชาติและสบายตา เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้น ยาว เอียง มากๆ ผู้ที่ชอบกรอบแฟชั่น รวมถึงผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์มาเป็นเวลานานและต้องการใส่สลับกับแว่นสายตา

  คุณสมบัติของเลนส์ที่สั่งทำพิเศษ คือ

  1. ลดปัญหาสายผิดเพี้ยนด้านข้าง

  2. เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตา สั้น ยาว เอียงมากๆ

  3. ได้ความบางมากขึ้นเมื่อเทียบกับเลนส์รุ่นทั่วไป

  4. ได้ความคมชัดทุกมุมมอง ภาพเป็นธรรมชาติ ปรับตัวงายและสบายตา

  5. ไม่จำจัดการเลือกรอบ สามารถเลือกได้ตามความชอบและความเหมาะสมกับรูปหน้า

  ติดต่อปรึกษาตรวจสายตากับโอคูระ | มิติใหม่ของร้านแว่นตา พร้อมบริการแบบส่วนตัว T : 02-645-0192 l M : 081-611-6823 l Line : @occura l FB / IG : occuravision

  100/74 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

  100/74 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23
  ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพฯ 10320

  T : 02-645-0192  
  M : 081-611-6823
  Line : @occura

  • OCCURA LINE
  • OCCURA Facebook
  • OCCURA Insatgram
  • OCCURA Google My Business
  • OCCURA YouTube
  • OCCURA Google Map