เลือกเลนส์สายตา, เลนส์สายตาชั้นเดียว

เลนส์ชั้นเดียว (Single Vision Lens) คืออะไร เหมาะกับสายตาแบบไหน

single-vision-lenses-what-are-they-suitable-for

เลนส์ชั้นเดียว คืออะไร เหมาะกับสายตาแบบไหน

 

เลนส์ชั้นเดียว เป็นเลนส์ที่มีค่ากำลังสายตาเพียงค่าเดียว ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาผู้ที่มีภาวะสายตาสั้น หรือ สายตายาว อย่างใดอย่างหนึ่ง และสามารถเพิ่มค่าสายตาเอียงได้ด้วย

เลนส์ชั้นเดียว (Single Vision Lens) แบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน

  • Basic : Spherical lens
  • Light : Aspheric lens
  • Air : Double Aspheric lens
  • Individualized Freeform Lens

1. BASIC

โครงสร้างเป็น spherical lens มีความโค้งที่เท่าๆกัน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเลนส์ มีความคมชัดบริเวณจุดศูนย์กลางเลนส์ ขอบด้านข้างเบลอ มีค่าบิดเบือนสูงซึ่งแปรผันตามค่ากำลังของเลนส์ที่เพิ่มขึ้น

 

 ลักษณะภาพที่ได้เมื่อมองผ่านเลนส์

 

ตัวอย่างภาพโครงสร้าง Spherical lens มีความคมชัดตรงศูนย์กลางเลนส์ ขอบด้านข้างมีค่าบิดเบือนสูง ปรับตัวยากในกรณีที่มีสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียงมากๆ และมีข้อจำกัดในการเลือกกรอบแว่น กรอบแว่นสายตาต้องโค้งไม่มาก


2. LIGHT

โครงสร้างเป็น aspheric lens ความโค้งของเลนส์นั้นจะโค้งน้อยลง โดยความโค้งจะค่อยๆ โค้งน้อยลงจากจุดศูนย์กลางของเลนส์ ผิวด้านหน้าเลนส์แบนมากขึ้น ทำให้ภาพที่ได้บินเบือนน้อยลง
ค่าบิดเบือนจะอยู่บริเวณขอบของเลนส์

โครงสร้าง aspherical lens

 

ลักษณะภาพที่ได้เมื่อมองผ่านเลนส์ 

 

ตัวอย่างภาพโครงสร้าง Aspheric lens ผิวด้านหน้าของเลนส์แบนมากขึ้น ทำให้ภาพที่ได้เป็นธรรมชาติและสบายตา ค่าบินเบือนน้อยลง มุมการมองกว้างขึ้น สามารถรองรับค่าสายตาสูงๆ ได้ แต่ยังมีข้อจำกัดในการเลือกกรอบแว่นสายตา ต้องเป็นกรอบหน้าตรงได้มาตรฐาน โค้งไม่มาก


3. AIR

โครงสร้างเป็น Double Aspheric lens เป็นการขัดเลนส์ทั้งสองด้านด้วยระบบหัวเข็มเพชรที่มีความละเอียดสูง ทำให้ด้านหน้าและด้านหลังแบนมากขึ้น มีนํ้าหนักเบาและบางมากกว่ารุ่นอื่นๆ

 

โครงสร้าง double aspherical lens

 

ลักษณะภาพที่ได้เมื่อมองผ่านเลนส์ 

 

ตัวอย่างภาพโครงสร้าง Double Aspheric freeform lens ผิวด้านหน้าและด้านหลังของเลนส์แบนมากขึ้น ขณะมองผ่านเลนส์จะรู้สึกสบายตา ภาพคมชัดและเป็นธรรมชาติ ค่าบิดเบือนน้อย มุมการมองกว้าง สามารถรองรับค่าสายตาสูงๆ ได้ แต่ยังมีข้อจำกัดในการเลือกกรอบแว่นสายตา ต้องเป็นกรอบหน้าตรงได้มาตรฐาน โค้งไม่มาก


4. INDIVIDUALIZED FREEFORM LENS

ขัดเลนส์ด้วยระบบหัวเข็มเพชรที่มีความระเอียดสูง และคำนวณค่าสายตาร่วมกับค่าพารามิเตอร์ของกรอบ เพื่อให้ได้โครงสร้างเลนส์ที่ดีที่สุด เป็นเลนส์ชั้นเดียวที่สั่งทำพิเศษ ไม่จำกัดการเลือกกรอบ เช่น กรอบแนวแฟชั่นต่างๆ เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง มากๆ ผู้ที่ต้องการเลนส์ที่บางเพื่อความสวยงามและมีนํ้าหนักเบา

ลักษณะภาพที่ได้เมื่อมองผ่านเลนส์ ระหว่างเลนส์ Spherical Lens กับ Individual Freeform Lens

Source: www.zeiss.com

 

คุณสมบัติของเลนส์ชั้นเดียว ที่สั่งทำพิเศษ คือ

  1. ลดปัญหาสายผิดเพี้ยนด้านข้าง
  2. เหมาะสำหรับผู้ที่มีสายตา สั้น ยาว เอียงมากๆ
  3. ได้ความบางมากขึ้นเมื่อเทียบกับเลนส์รุ่นทั่วไป
  4. ได้ความคมชัดทุกมุมมอง ภาพเป็นธรรมชาติ ปรับตัวงายและสบายตา
  5. ไม่จำจัดการเลือกรอบ สามารถเลือกได้ตามความชอบและความเหมาะสมกับรูปหน้า

 


 

ติดต่อปรึกษาตรวจวัดสายตากับโอคูระ | มิติใหม่ของร้านแว่นตา พร้อมบริการแบบส่วนตัว T : 02-645-0192 l M : 081-611-6823 l Line : @occura l FB / IG : occuravision

100/74 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320