สาระน่ารู้เรื่องสายตา, เลนส์สายตาชั้นเดียว

Refractive Errors

women-smile-glasses

คือ ภาวะการหักเหแสงที่ผิดปกติที่ส่งผลต่อการมองเห็น ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยแว่นสายตา

แบ่งเป็น 4 ชนิด

  • สายตาสั้น Myopia

  • สายตายาว Hyperopia

  • สายตาเอียง Astigmatism

  • สายตาผู้สูงอายุ Presbyopia

สายตาสั้น Myopia คือ ภาวะที่แสงตกก่อนจอรับภาพ จะมีอาการมองไกลไม่ชัด แต่มองใกล้ชัด

สายตายาว Hyperopia คือ ภาวะที่แสงตกหลังจอรับภาพ จะมีอาการมองไกลไม่ชัด และ มองใกล้ไม่ชัด ส่วนใหญ่จะมีอาการไม่สบายตาในระยะใกล้เป็นหลัก

สายตาเอียง Astigmatism คือ จะมีอาการมองเห็นภาพซ้อน มีเงา มักแยกตัวอักษร หรือ ตัวเลขได้ยาก และ ในการอ่านหนังสือระยะใกล้มักมีอาการ ล้าตา ปวดศรีษะ หรือ ไม่สบายตาร่วมด้วย

สายตาผู้สูงอายุ Presbyopia คือ ภาวะของเลนส์นัยน์ตาที่เสื่อมลงตามอายุ ทำให้ความสามารถในการยืดหยุ่นของเลนส์ตาลดลง จะมีอาการมองใกล้ไม่ชัด แต่มองไกลได้ชัดในคนที่สายตามองไกลปกติ ซึ่งสายตาผู้สูงอายุสามารถเกิดร่วมกับสายตาสั้น ยาว เอียงได้ ทำให้มี 2 ค่าสายตา คือ ค่าสายตามองไกล กับ ค่าสายตามองใกล้ ซึ่งสามารถแก้ไขโดย เลนส์สองชั้น หรือ เลนส์ไร้รอยต่อ (Progressive Lens)

 


ติดต่อปรึกษาตรวจวัดสายตากับโอคูระ | มิติใหม่ของร้านแว่นตา พร้อมบริการแบบส่วนตัว T : 02-645-0192 l M : 081-611-6823 l Line : @occura l FB / IG : occuravision

100/74 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320