สาระน่ารู้เรื่องสายตา, เลือกเลนส์สายตา

การวัดสายตาเด็กอายุต่ำกว่า10ปี ทำไมต้องปรึกษาจักษุแพทย์ก่อนมาร้านแว่น

child-short-sightedness-eye-measurement-image
ปกติแล้วในวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ เมื่อคิดจะวัดสายตาตัดแว่นก็จะต้องนึกถึงร้านแว่นแน่นอน แต่ในวัยเด็กที่อายุต่ำกว่า10ปี กลับไม่ควรเป็นเช่นนั้น เพราะในวัยนี้เด็กจะมีกำลังเพ่งสูงมาก ก่อนตรวจวัดสายตาจำเป็นต้องใช้ยาขยายม่านตาเพื่อลดการเพ่งจึงจะสามารถวัดค่าสายตาที่แท้จริงได้ โดยยาขยายม่านตานี้จะได้รับอนุญาตให้ใช้โดยจักษุแพทย์เท่านั้น ดังนั้นเด็กที่อายุต่ำกว่า10ปี ควรได้รับการวัดสายตาจากจักษุแพทย์ก่อน ลำดับต่อมาจึงจะเป็นหน้าที่ในส่วนของนักทัศนมาตรที่ประจำอยู่ร้านแว่นที่ต้องนำผลค่าสายตาจากจักษุแพทย์มาประมวลผลเพื่อหาค่าที่ใส่แล้วสบายปรับตัวได้ง่ายอีกครั้ง รวมถึงหาค่าอื่นๆที่ใช้ในการประกอบแว่น เช่น เซ็นเตอร์ของตา พารามิเตอร์ของกรอบแว่น จึงออกมาเป็นค่าสำหรับการตัดแว่นที่เหมาะสำหรับเด็กมากที่สุด
 

ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นหากวัดสายตาในเด็กอายุต่ำกว่า10ปีโดยไม่ใช้ยาขยายม่านตา อาจใส่แว่นที่ค่าสายตาผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง

1. สายตาจะสั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2. กล้ามเนื้อตาทำงานผิดปกติเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะตาเหล่ตาเข

3. มีโอกาสเกิดAmblyopia (ตาขี้เกียจ) คือจอประสาทตาตอบสนองต่อแสงและภาพน้อยลง

4. มีพัฒนาการและการเรียนรู้ช้าเพราะการมองเห็นผิดปกติ

 

จะเห็นได้ว่าผลเสียต่างๆค่อนข้างรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะยาวได้ ผู้ปกครองจึงควรให้ความสำคัญกับการวัดสายตาตัดแว่นของเด็กๆทุกครั้ง โดยให้เด็กได้รับการตรวจทั้งจากจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

 

ติดต่อเพื่อปรึกษาปัญหาสายตาและตรวจวัดค่าสายตาได้ที่ Occura

 


 

ติดต่อปรึกษาตรวจวัดสายตากับโอคูระ | มิติใหม่ของร้านแว่นตา พร้อมบริการแบบส่วนตัว T : 02-645-0192 l M : 081-611-6823 l Line : @occura l FB / IG : occuravision

100/74 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 23 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320